Privacy policy


1. Uw persoonsgegevens

Bij uw registratie op de webshop en het plaatsen van een bestelling online, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van www.nr4.be. Nr4 gaat op een ernstige manier om met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens die u ons bezorgt, worden verwerkt in een databank die beheerd wordt door Number4 NV. Nr4 kan persoonlijke gegevens bekomen zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door U worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, deelname aan een wedstrijd, reserveringsaanvraag of bestelling. Door u te registreren op de website van Nr4, geeft u Nr4 de toestemming dat het uw gegevens deelt met een beperkt aantal waardevolle partners voor marketingdoeleinden. Zo kunnen uw persoonsgegevens tevens ook doorgegeven worden aan Shopinvest NV, de moedervennootschap van Number4NV, en alle andere vennootschappen uit de Shopinvestgroep om gebruikt te worden voor marketingdoeleinden. Indien u dit niet wenst, kan u steeds een email sturen naar info@nr4.be.

 

 

2. Gegevens bekijken/wijzigen

U heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van Nr4. Hiervoor kan u contact opnemen met de klantendienst van de Nr4 op het telefoonnummer +32 (0) 226.60.75  of per email naar webshop@nr4.be .

U kan ook zelf ten allen tijde uw gegevens raadplegen en wijzigen via uw account. Hiervoor kan u inloggen op de webshop bij ‘Mijn Account’. Dat is ook handig als U verhuist, als U verandert van telefoonnummer of e-mailadres of als U uw wachtwoord wilt wijzigen.

 

3. Registreren

Nr4 gebruikt uw gegevens om uw vragen en bestellingen te verwerken. Uw gegevens worden bewaard zodat u ze bij een volgende winkelbeurt niet telkens opnieuw hoeft in te geven. Daarnaast gebruiken we uw persoonlijke gegevens ook om u te contacteren bij vragen of opmerkingen tijdens het bestel – en retourproces.

Voor alle vragen of opmerkingen kan U steeds terecht op bij onze klantendienst.